Logotipo de El Sidral

Política de Privadesa

1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
– Entitat: EL SIDRAL, SARAUS I SARAGATES TEATRALS, SLL
– CIF de l’entitat: B25533613
– Adreça de l’entitat: C/ GREALÓ 34 – (25195) PARTIDA LLÍVIA
– Email de l’entitat: POSTMASTER@ELSIDRAL.COM
– Responsable del tractament : GABRIEL SOLANS RUIZ
– Telèfon del Responsable del tractament: 606466221
– Email del Responsable del tractament : ELSIDRAL@ELSIDRAL.COM

2. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a EL SIDRAL, SARAUS I SARAGATES TEATRALS, SLL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents::

  • Enviament dinformació comercial de lentitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres.

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades per un termini d’1 any. En cas que requereixi la seva eliminació de forma anticipada, pot sol·licitar-ho mitjançant l’exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagin de ser emmagatzemades durant un temps necessari per complir normes específiques, seran bloquejades i únicament estaran a disposició de l’autoritat pública corresponent.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades radica per:

  • Consentiment inequívoc

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

  • No compartim dades amb tercers.

6. Drets

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a EL SIDRAL, SARAUS I SARAGATES TEATRALS, SLL estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. EL SIDRAL, SARAUS I SARAGATES TEATRALS, SLL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vol fer ús de qualsevol dels dels seus drets, pot fer-ho a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

  • Per exercir el seu dret d’Accés faci clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Supressió (Olvit) faci clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
  • Per exercir el seu dret d’Oposición faci clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Portabilidad faci clic aquí

Alternativament, també es pot adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C/ GREALÓ 34 – (25195) PARTIDA LLÍVIA adjuntat una fotocòpia del DNI, per tenir certesa de la seva identitat. Recordi facilitar-nos la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que pot adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

7. Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç Política de Cookies.